سرویس میزبانی ایمیل

۵٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

امکان ارسال 300 ایمیل در ساعت (ارسال ایمیل های تبلیغاتی و اسپم مجاز نیست)
امکان استفاده از smtp
پنل مدیریت انلاین جهت ارسال ایمیل، خواندن ایمیل های دریافت شده و ... (مانند Gmail و YahooMail)
عدم محدودیت در حجم فایل ها و ایمیل های ارسالی
امکان دریافت و ارسال ایمیل از طریق برنامه هایی نظیر outlook
امکان داشتن آدرس کاملا اختصاصی مانند name@example.com
عدم محدودیت در دریافت ایمیل
ssl رایگان

١,٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

امکان ارسال 300 ایمیل در ساعت (ارسال ایمیل های تبلیغاتی و اسپم مجاز نیست)
امکان استفاده از smtp
پنل مدیریت انلاین جهت ارسال ایمیل، خواندن ایمیل های دریافت شده و ... (مانند Gmail و YahooMail)
عدم محدودیت در حجم فایل ها و ایمیل های ارسالی
امکان دریافت و ارسال ایمیل از طریق برنامه هایی نظیر outlook
امکان داشتن آدرس کاملا اختصاصی مانند name@example.com
عدم محدودیت در دریافت ایمیل
ssl رایگان

٢,٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

امکان ارسال 300 ایمیل در ساعت (ارسال ایمیل های تبلیغاتی و اسپم مجاز نیست)
امکان استفاده از smtp
پنل مدیریت انلاین جهت ارسال ایمیل، خواندن ایمیل های دریافت شده و ... (مانند Gmail و YahooMail)
عدم محدودیت در حجم فایل ها و ایمیل های ارسالی
امکان دریافت و ارسال ایمیل از طریق برنامه هایی نظیر outlook
امکان داشتن آدرس کاملا اختصاصی مانند name@example.com
عدم محدودیت در دریافت ایمیل
ssl رایگان

۵,۰۰۰ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

امکان ارسال 300 ایمیل در ساعت (ارسال ایمیل های تبلیغاتی و اسپم مجاز نیست)
امکان استفاده از smtp
پنل مدیریت انلاین جهت ارسال ایمیل، خواندن ایمیل های دریافت شده و ... (مانند Gmail و YahooMail)
عدم محدودیت در حجم فایل ها و ایمیل های ارسالی
امکان دریافت و ارسال ایمیل از طریق برنامه هایی نظیر outlook
امکان داشتن آدرس کاملا اختصاصی مانند name@example.com
عدم محدودیت در دریافت ایمیل
ssl رایگان

١٠,٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

امکان ارسال 300 ایمیل در ساعت (ارسال ایمیل های تبلیغاتی و اسپم مجاز نیست)
امکان استفاده از smtp
پنل مدیریت انلاین جهت ارسال ایمیل، خواندن ایمیل های دریافت شده و ... (مانند Gmail و YahooMail)
عدم محدودیت در حجم فایل ها و ایمیل های ارسالی
امکان دریافت و ارسال ایمیل از طریق برنامه هایی نظیر outlook
امکان داشتن آدرس کاملا اختصاصی مانند name@example.com
عدم محدودیت در دریافت ایمیل
ssl رایگان

Powered by WHMCompleteSolution