هاست پربازدید

۵ گیگابایت هاست پربازدید
 • 5,000 مگابایت فضا
 • 20,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 2 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 300 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
١٠ گیگابایت هاست پربازدید
 • 10,000 مگابایت فضا
 • 40,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 2 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 300 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٢٠ گیگابایت هاست پربازدید
 • 20,000 مگابایت فضا
 • 80,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 3 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 300 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٣٠ گیگابایت هاست پربازدید
 • 30,000 مگابایت فضا
 • 120,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • عدد 3 تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 300 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
۵٠ گیگابایت هاست پربازدید
 • 50,000 مگابایت فضا
 • 200,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 3 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 300 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان

Powered by WHMCompleteSolution