هاست دانلود

۵ گیگابایت هاست حجمی دانلود و آپلود
 • 5,000 مگابایت فضا
 • 20,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • 50 عدد تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 2 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • 0 عدد تعداد ایمیل
 • ssl رایگان
١٠ گیگابایت هاست حجمی دانلود و آپلود
 • 10,000 مگابایت فضا
 • 40,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • 100 عدد تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 5 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • 0 عدد تعداد ایمیل
 • ssl رایگان
٢٠ گیگابایت هاست حجمی دانلود و آپلود
 • 20,000 مگابایت فضا
 • 80,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 10 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • 0 عدد تعداد ایمیل
 • ssl رایگان
۴٠ گیگابایت هاست حجمی دانلود و آپلود
 • 40,000 مگابایت فضا
 • 160,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 10 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • 0 عدد تعداد ایمیل
 • ssl رایگان

Powered by WHMCompleteSolution