سرور اختصاصی

سرویس ۱
 • 2x4TB SATA فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • Intel Core i7-6700 پردازنده
 • 64 GB DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
سرویس ۲
 • 2x512GB NVME فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • Intel Core i7-6700 پردازنده
 • 64 GB DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
سرویس ۳
 • 2x500GB SSD فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • AMD Ryzen 7 1700x پردازنده
 • 64 GB DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
سرویس ۴
 • 2x1TB NVME فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • Intel i7-8700 پردازنده
 • 64 GB DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
سرویس ۵
 • 2x8TB SATA فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • Intel i7-8700 پردازنده
 • 64 GB DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
سرویس ۶
 • 2x1 TB NVMe فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • Intel i9-9900K پردازنده
 • 64 GB DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
سرویس ۷
 • 2x960GB NVME فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • AMD EPYC7401P 24-Cores پردازنده
 • 128Gb DDR4 میزان رم
 • انتخابی سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت

Powered by WHMCompleteSolution