ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

جستجو بر اساس دسته بندی

دامنه
خرید دامنه جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.com
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.net
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.org
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.app
292,000 تومان
1 سال
292,000 تومان
1 سال
292,000 تومان
1 سال
.info
78,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.ws
185,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.biz
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
238,000 تومان
1 سال
.name
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.tv
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.cc
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
.mobi
78,000 تومان
1 سال
263,000 تومان
1 سال
263,000 تومان
1 سال
.asia
87,500 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
.me
66,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
.co
168,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.online
198,000 تومان
1 سال
607,000 تومان
1 سال
607,000 تومان
1 سال
.mn
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
.bz
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
.pro
78,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.cloud
380,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.catering
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.us
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.tel
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
.pw
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.com.co
123,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.host
288,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.xyz
1,500,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.top
264,000 تومان
1 سال
975,000 تومان
1 سال
975,000 تومان
1 سال
.website
123,000 تومان
1 سال
367,000 تومان
1 سال
367,000 تومان
1 سال
.site
138,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.run
78,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.work
72,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.eu
82,000 تومان
1 سال
191,000 تومان
1 سال
191,000 تومان
1 سال
.tech
228,000 تومان
1 سال
912,000 تومان
1 سال
912,000 تومان
1 سال
.bid
78,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.date
78,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.men
78,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.shop
138,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
.store
198,000 تومان
1 سال
975,000 تومان
1 سال
975,000 تومان
1 سال
.trade
78,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.space
123,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.photo
198,000 تومان
1 سال
493,000 تومان
1 سال
493,000 تومان
1 سال
.photos
138,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.gallery
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.media
168,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.graphics
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.actor
138,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.agency
78,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.am
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
.auction
138,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.band
78,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.bike
138,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.bio
183,000 تومان
1 سال
1,088,000 تومان
1 سال
1,088,000 تومان
1 سال
.blog
168,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
.business
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
.cafe
138,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.camera
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.camp
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.io
627,000 تومان
1 سال
627,000 تومان
1 سال
627,000 تومان
1 سال
.toys
138,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.co.uk
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.lighting
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.news
168,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.studio
168,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.travel
408,000 تومان
1 سال
1,620,000 تومان
1 سال
1,620,000 تومان
1 سال
.city
78,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.af
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.black
183,000 تومان
1 سال
848,000 تومان
1 سال
848,000 تومان
1 سال
.download
78,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.fi
468,000 تومان
1 سال
468,000 تومان
1 سال
468,000 تومان
1 سال
.life
78,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.chat
213,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.world
48,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.ist
312,000 تومان
1 سال
312,000 تومان
1 سال
312,000 تومان
1 سال
.network
78,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.it
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.live
48,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.today
78,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.club
267,000 تومان
1 سال
267,000 تومان
1 سال
267,000 تومان
1 سال
.fun
123,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.academy
213,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.accountant
198,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.aero
1,055,000 تومان
1 سال
1,055,000 تومان
1 سال
1,055,000 تومان
1 سال
.apartments
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
845,000 تومان
1 سال
.art
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
.build
1,220,000 تومان
1 سال
1,220,000 تومان
1 سال
1,220,000 تومان
1 سال
.best
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
.bet
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.boutique
138,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.builders
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.ceo
1,650,000 تومان
1 سال
1,650,000 تومان
1 سال
1,650,000 تومان
1 سال
.cheap
138,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.center
197,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.cat
452,000 تومان
1 سال
512,000 تومان
1 سال
512,000 تومان
1 سال
.cash
138,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.care
213,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.capital
168,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
825,000 تومان
1 سال
.buzz
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.computer
213,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های بالا را انتخاب نمائید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution